Základní informace

Z Niborea Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Niborea je online webová hra, ve které hráč v roli odstrkovaného nevlastního syna bojuje o respekt své nevlastní matky, Macechy. K dispozici dostane prostor v podobě vlastního království, které sestává z města a venkova. Ve městě staví budovy, které produkují kouzla. Na vesnici budovy, které produkují suroviny (dřevo, kámen) a jídlo pro obyvatele království. Obyvatelé přibývají sami od sebe (v závislosti na velikosti přírustku jídla – viz níže), nebo je hráč může přivést z odpovídajících questů. Základní herní obrazovka vypadá následovně:

Uvod-hud.png

1 . Statistiky království

Zde je přehled veškerého pohybu, který se v království odehrává:
Zlato, jídlo, kámen, dřevo

 • 1. řádek = aktuální stav zásob, 2. řádek = přírustek za hodinu

Diamanty (gemy)

 • 1. řádek = aktuální počet, 2. řádek = počet hráčem koupených gemů

Obyvatelé

 • 1. řádek = aktuální stav zásob, 2. řádek = přírustek za hodinu
 • ve chvíli, kdy je v království stejně jídla, jako je polovina počtu obyvatel, přibyde 1 další obyvatel, horní číslo u počítadla jídla se vynuluje a začíná od začátku (z toho je jasné, že čím více obyvatel je v království, tím pomaleji přibývají, a naopak)

Efektivita

 • ukazuje efektivitu království, tj. kolik procent z natěžených surovin se opravdu objeví ve skladech (90% znamená, že království produkuje o 10% méně surovin a jídla, než by produkovalo, kdyby bylo vše v pořádku)
 • velmi úzce souvisí s počtem obyvatel
 • více v sekci Rebelové, efektivita

Rebelové

 • 1. řádek = počet nespokojených obyvatel, 2. řádek = přírustek spokojených obyvatel za hodinu
 • přírustek spokojených nemá žádný vliv na počet obyvatel. Ve chvíli, kdy jsou v království nespokojenci, ale udává, kolik nespokojených ubyde za hodinu. Pokud ikona smajlíku zčervená, znamená spodní číslo přírustek rebelů.
 • více v sekci Rebelové, efektivita

2. Kontinent

Pomocí tohoto tlačítka se hráč dostane na mapu kontinentu. Přístupné je až od chvíle, kdy má hráč postavený přístav (Ten získá poražením příběhového questu s Krakenem na levelu 8). Malou ikonku vlevo mají vůdci a mluvčí aliancí na kontinentech, ikonka vpravo vede na kontinentální trh, kde lze kupčit se všemi kouzelnými svitky ve hře. Má ji každý hráč, který je na kontinentu a má tržiště. To získá poražením příběhového questu na levelu 13. Vládce má ještě jednu malou ikonku s korunkou, kde má nástroje pro ovládání kontinentu.

Hru lze hrát bez toho, že si hráč zvolí kontinent, ale situaci si tím rozhodně neulehčí – kontinentální trh je velmi užitečný, neboť na něm lze prodávat kouzla, která hráč nepotřebuje, a naopak kupovat ta potřebná. Navíc ceny některých kouzel na kontinentálním trhu bývají mnohdy násobně větší, než když je hráč nakoupí v budově Marleen ve městě, takže je možné kouzla používat jako nouzové řešení svízelné finanční situace. (U Marleen nakoupit, na trhu prodat...)

Více v sekci Kontinenty, aliance.

3. Venkov

Na mapě venkova má hráč k dispozici dvě pily produkující dřevo, dva kamenolomy produkující kámen a čtyři farmy produkující jídlo. Kromě abilit a předmětů, kterými může hráč vylepšit hrdinovy vlastnosti, je to jediný dlouhodobý příjem těchto artiklů v království.
Na mapě venkova se postupně objevují další budovy, ale kromě Ytovy hrobky, mají pouze estetický význam.

4. Město

Ve městě se nachází veškeré budovy, které produkují silná kouzla sloužící pro posílení hrdiny v boji, zrychlování výprav, k záškodnickým akcím na kontinentu apod.

5. Hrdina

Obrazovka hrdiny obsahuje veškeré informace o hrdinovi – jeho jméno, level, základní útok a obranu, indikátor postupu na další level, veškeré plné i prázdné sloty na předměty, vybavení, ability a kouzla. Bílá šipka vpravo značí, že hrdina může postoupit na další level (a vybrat si jednu z nabízených abilit).

Více v sekci Hrdina.

6. Mapa questů

Na mapě questů se hráči objevují všechny bojové výpravy, na které může svého hrdinu poslat. Surovinové, tovarové, questy na lidi, zlato a kouzla si hráč musí kupovat sám v městské hospodě, příběhové, drahokamové, vítězné aj. se objevují automaticky při postupu ve hře. Většina questů na mapě má u sebe časomíru ve tvaru HODINY:MINUTY, která postupně odpočítává čas do vypršení questu. Po jeho uplynutí značka nenávratně zmizí z mapy a již nebude možné quest splnit.

7. Pokladna

Městská pokladna slouží jako zásobárna nashromážděných kouzel, předmětů, tovarů, rarit a obřadů. Pozic na začátku není mnoho a lze je rozmnožit jedině stavěním budovy Pokladna ve městě. Pokud hrdina získá předmět, kouzlo nebo tovar, na který nebude v pokladně místo, tato věc nenávratně zmizí bez náhrady! Kromě toho ještě level Pokladny omezuje množství zlata, které může hráč našetřit.

8. Pošta

Zde se objevují zápisy o veškerém dění ve hře:
Události – sem přichází zápisy z průběhu bojů, špiónských akcí a informace o příchozích kouzlech do království atd.
Doručeno – příchozí soukromá pošta od ostatních hráčů ve hře
Odesláno – odeslaná soukromá pošta ostatním hráčům ve hře; adresátem dosud nepřečtené zprávy jsou zvýrazněné
Nová zpráva – formulář pro odeslání nové soukromé zprávy některému hráči
Deník – zde se objevují záznamy o všemožných změnách v království (náhlé změny počtu obyvatel, seslaná kouzla, odeslání hrdiny na quest, začátek a konec stavění budov, nakoupení kouzel, gemů apod.)
Chatovací záložky – ve hře existují tyto chaty:

 • Chat (obyčejný chat – povídání na volné téma, přístupný od levelu 8)
 • Nováčkové (chat pro nováčky, místo pro vaše dotazy, odpovídají zkušenější hráči)
 • Veteráni (chat pro hráče od 30. levelu výš)
 • Premium (velmi luxusní a elitní chat pro premium hráče)
 • Kontinent (chat mezi hráči na kontinentu – je viditelný i pro hráče „zvenčí“ přes ikonku chatu na mapě kontinentu)
 • Alianční (chat mezi hráči aliance)
 • Patron (chat, kam vidí hráčův patron a patronovi ostatní vazalové)
 • Vazal (chat, kam vidí hráč a jeho vazalové)

9. Úlohy, trofeje, žebříčky

Trofeje hráč získává průběžně po zabití určitého počtu od určitého druhu příšer, vykonáním určitého počtu výprav apod. Trofeje hráč získává průběžně po zabití určitého počtu od určitého druhu příšer, vykonáním určitého počtu výprav apod. Jedná se především o prestižní záležitost, ale vyšší levely trofejí přinášejí hráči odměnu ve formě drahokamů a prestiže.

Plněním úloh získává hráč prestiž, suroviny a zlato navíc. Alianční úlohy pak přidávají ještě vítězné body a kouzla v závislosti na přispění hráče ke splnění úlohy v rámci celé aliance.

Žebříček je rozdělený na Celkový a Veteránský. Ve druhé jmenovaném se nacházejí všichni hráči s levelem 120 a výš. Červeně označení hráči nejsou aktivní, zeleně označení jsou aktivní, béžově označení jsou poloaktivní nehráči ;). Postavení hráče v žebříčku nemá žádný vliv na průběh hraní, kromě toho, že některé aliance se do žebříčku dívají, když přijímají nové hráče.

Více v sekci Úlohy.

10. Gamepedie

Zde má hráč k dispozici téměř všechny položky z kouzel, obřadů, svitků, abilit atd, které se ve hře vyskytují. Na záložce Zvěroxikon pak nalezne i výčet většiny příšer, se kterými se při svých výpravách může jeho hrdina setkat. Kliknutím na obrázek se vlevo zobrazí jeho popis.

11. Ovládací menu

Logout – odhlášení hráče
Profil – nastavení profilu hráče, správa jeho přátel, vazalů, ignorovaných, kompletní smazání účtu
Facebook tlačítko – pro připojení hry na Facebook (za publikování obrázků ze hry získává hráč gemy navíc) - od levelu 4
Rozhovory – zde je možné i zpětně si prohlédnout veškeré již absolvované rozhovory prince s Alastanem a dalšími postavami ve hře
Vyjádři se – zde může hráč napsat subjektivní hodnocení hry, které se může objevit na hlavní stránce hry spolu s ostatními; volba se objeví na 20. levelu a hráč za to dostane 20 gemů
Galerie – obsahuje všechny ilustrace, které tvůrci připravili hráčům jako odměnu za splnění příběhových questů, obrázky lze publikovat na Facebooku a získat tak gemy navíc
Kontakt – použijte, pokud máte dotaz na tvůrce hry
Refresh – používejte kdykoliv máte dojem, že něco je jinak, než by mělo být (hrdina se vrátil z výpravy, ale jeho ikonka stále ukazuje, že je pryč; čas trvání questu se nezkrátil, i když jste hrdinovi nasadili zrychlovací boty apod)

12. Aktuální úlohy

Zde se zobrazují aktuální stavy všech právě probíhajících (přijatých) úloh – čas do konce limitu, kdy hráč může získat bonus, čas do konce úlohy bez bonusu, procentuální stav splnění úlohy.

Začínající hráči zde mají během tutoriálu cíle, které musí splnit, aby mohli začít hrát příběh. ČTĚTE JE POZORNĚ A TUTORIÁL PLŇTE TAK, JAK SE PO VÁS ŽÁDÁ. (V případě nesprávného plnění úkolů, například stavění budov nad rámec výuky, se může hráč dostat do zhoršené situace, neboť nebude nějaký čas schopen splnit ostatní požadované části tutoriálu.)

13. Poslední opravy a změny

Sdělení od tvůrců hry o výpadcích serverů, novinkách, změnách ve hře apod.


Začátek hry

Po registraci a prvním přihlášení do hry se spustí úvodní tutoriál. Džumu Džumu, průvodce hrou, začínajícímu hráči postupně vysvětlí základní principy a postupy, zadá hráči první úkoly a za jejich splnění hráče případně odmění. Tutoriál lze přeskočit, ale každému nováčkovi doporučujeme jej pečlivě prostudovat, svědomitě číst a plnit, co má zadáno. V opačném případě se může dostat do problémů (nedostatek surovin, peněz). Na začátku může hráč využít Zrychlení času, které 4x zrychluje čas (4x kratší stavění budov a nabíjení kouzel v nich, 4x větši produkce surovin a zlata, 4x kratší trvání výprav, 4x rychlejší objevování questů v Hospodě). Toto kouzlo ovšem pomine poté, co hráč nasbírá zkušenosti pro postup na 5. level hrdiny. Kouzlo pomine, i když hráč hrdinu na 5. level neposune! V další fázi má hráč k dispozici Malé zrychlení času. To zrychluje čas 2x a trvá až do chvíle, než hráč získá zkušenosti pro postup hrdiny na level 8. Opět tedy pomine, když se objeví možnost level-upu na 8. level. Následuje quest s Krakenem, kdy hráč získá přístav a může se přihlášit na kontinent. Doporučujeme ale předtím dokončit alespoň tutoriál, který trvá až do 13. levelu (od levelu 8 již jen jako zadané úkoly vpravo ve sloupci), kdy hráč poražením příběhového questu dostane tržiště.

Pro pokročilé hráče skýtá úvodní fáze hry taktické možnosti, jak si hru ulehčit tím, že si během ní vybuduje město na vyšší úroveň, než je běžné a nutné. Strategie jsou různé a nejsou předmětem tohoto textu. :)

Questy

Základní činností hráče bude posílání hrdiny na questy. Ze začátku nehrozí, že by hrdina na questech zemřel, proto může každý začátečník posílat hrdinu naslepo, ale během „doby hájení“ by se měl naučit odhadovat sílu svého hrdiny na základě záznamů z předchozích bojů, nebo si quest spočítat (Viz Počítání questů).
S postupujícím levelem hrdiny se prodlužuje čast trvání questu, což může hráče odradit od hraní, neboť pak se zdá, že je hra na dlouho. Tyto časy však lze zkracovat kouzly od Koňského handlíře, pomocí svitků a předmětů, takže to není nic tragického.

Více v sekci Questy.

Level-up

Po získání dostatečného počtu zkušeností (absolvováním několika questů) může hráč vylepšit svého hrdinu o 1 level jedné ze čtyř nabízených abilit (vlastností). Pokud mu výběr nevyhovuje, stačí hrdinu poslat na další quest a po jeho ukončení se ability v nabídce obmění. (Neplatí v případě, kdy má hráč na sobě Gargoylovu mstu – součást příběhu na levelu 99.) Navíc se hrdinovi zvýší základní útok a obrana o 10 bodů a přepočítá se bonus ze Cvičiště.

Od 100. levelu hrdiny nově přibyla v nabídce možnost postoupit o level bez výběru ability. V takovém případě hrdina postoupí o level, zvýší se mu základní útok a obrana, ale nedostane žádnou abilitu. Zdá se to nesmyslné, ale počet míst pro ability je omezený a proto může být výhodné mít možnost postoupit o level, aniž by hráč volil abilitu, např. pokud už všechny ability, které chtěl, má, další nabízené jsou pro něho nezajímavé a rád by si nechal místo pro ability, které se mu nabídnou až od vyššího levelu. Typicky abilita Meč (viz Vysoké levely).

Stavění budov

Současně s tím by měl hráč stavět budovy ve městě a na venkově. Ty na venkově mu pomáhají k vyšším ziskům surovin a jídla (a tím tedy více lidí, což může být jak pozitivní - přísun peněz - tak negativní - efektivita), ty ve městě produkují silná kouzla, vytvářejí ochranu před kouzly protihráčů, některé ale výměnou za spokojenější obyvatele snižují ochranu před špionážními akcemi!

Čím vyšší level budovy, tím je budova dražší a její stavění trvá déle. Stejně jako u trvání questů, i zde existují kouzla urychlující stavbu.

Nutno podotknout, že level budovy Kastelán omezuje možnosti výstavby a to tak, že její level povolí postavit dvojnásobek levelů všech budov na venkově a Skladu ve městě.

Pokud hráč zruší stavění budovy (během výstavby nebo před započetím stavby, když je budova ve frontě), vrátí se mu zpět polovina vložených surovin a peněz. V případě, že má zakoupeného Stavitele Backena z koncilu, dostane zpět 90%. Při rušení staveb, kde se používají gemy (Obchod s raritami, Obelisk pýchy, Monument), dostane za daný level zpět všechny drahokamy.

Posílat suroviny a peníze ostatním hráčům lze v omezené míře v rámci stejného kontinentu. Jednou možností je kouzlo Náklad v Přístavu. Další je přímé zakouzlení svitků Sekvoj nebo Mramorová kupa na druhého hráče. Na 50% funguje i svitek Dotyk štěstí. Peníze lze druhému hráči poslat i ve formě tovarů nebo předmětů, které pak on může prodat.

Rebelie, oslavy, efektivita

Ruku v ruce s narůstajícím počtem obyvatel klesá efektivita těžby. To znamená, že království získává méně surovin, než by mohlo v ideálním případě. Problémem jsou i nespokojení obyvatelé, kteří mohou způsobit rebélii, ale i příliš spokojených obyvatel, kteří mohou způsobit oslavy. Rebélie mají často destrukční dopad (úbytek surovin, zastavení prací, boření budov, odchod obyvatel), oslavy se často zůčastňuje i sám hráčův hrdina, který si odnáší nejen ranní bolehlav.
Na hráči je po celou dobu hry vyvažovat počet obyvatel tak, aby království fungovalo. S rostoucím počtem obyvatel se snižuje pravděpodobnost rebélie, ale klesá efektivita. A obráceně.

Více v sekci Rebelové, efektivita.

Plnění úloh

Během hraní se hráči objevují a nabízejí úlohy. Jejich plněním hráč získává prestiž do žebříčku (nemá vliv na hru), suroviny, zlato a v případě aliančních úloh i kouzla a vítězné body.

Více v sekci Úlohy.

Aliance, kontinenty

Pravá zábava začíná až při vstupu na kontinent. Špionážní výpravy k cizím hráčům umožňují mnoho záškodnických akcí, např. zabití hrdiny, krádež zlata a kouzel. Tyto možnosti interakce s ostatními hráči zajistí zábavu i těm, kterým se zdá příběhová linka příliš nudná.

Více v sekci Kontinenty, aliance, Špionážní akce.

Ukončení příběhu

Queststory99.png
Na levelu 118 končí příběhová linie hry jednoho hráče. Hra vygeneruje na mapě questů závěrečný příběhový quest. Dokud na něj hráč nezaútočí, může pokračovat v postupu na vyšší levely, ale žádného dalšího příběhu se zatím nedočká. Hráč, který zaútočí na poslední quest a tím restartuje hru, přijde o celé království, o všechny poradce, předměty, artefakty i rarity, poradce z koncilu atd. Zůstanou mu pouze drahokamy, které má v zásobě a odměny získané za nejvyšší stupně trofejí. Protože nebude mít ani Přístav, zmizí i z mapy kontinentu. Do začátku nové hry dostane navíc 270 drahokamů a alianci hráče se přičte 10 vítězných bodů.

V profilu hráče je ukončení příběhu symbolizováno trofejí - Kronikou.

Vysoké levely

Na levelu 120 se hráč dostane mezi veterány (na veteránský žebříček). Na vysokých levelech jsou questy těžko porazitelné (názory se různí). Tvůrci hry kompenzují tuto nerovnováhu přidáním abilit pro vysoké levely. Abilita Meč kromě toho řeší i problém s místem na ability, neboť nahrazuje šest příbuzných abilit jednou jedinou. Při volbě této ability v level-upu se hráči bez náhrady smaže těchto 6 abilit a nahradí se Mečem. Hráč nemá možnost zvolit si 6 nových abilit, ale není nucený se odučovat 3x6 levelů za vlastní gemy.
Je ale vhodné si uvědomit, že abilit je více než míst pro ně na hrdinovi. Pokud si bude hráč chtít zvolit v budoucnu zvolit nějakou abilitu (např. ten Meč) a nebude na ni mít místo, hra mu žádný výběr abilit nebude nabízet, pouze “prázdný” level-up. Proto existuje možnost postupu “bez ability”, kdy si hráč může šetřit místa na ability, které se mu v nabídce objeví až od vyššího levelu.
V questech jsou řádově tisíce příšer, proto si hráč s abilitou Kořistění přijde na spoustu peněz. Ovšem zisk je omezen na max. 20 000 zlatých z jednoho questu.
Autoři hry hráčům s vysokým levelem kompenzují absenci dalšího příběhu alespoň přidáváním a vylepšováním soutěžních statistik a odměn, tzv. žebříčků a trofejí. V nich samozřejmě mají možnost soutěžit i nízké levely. U žebříčků se jedná o co nejvyšší počet zabitých příšer, splněných questů, ukradených surovin nebo zlata, vítězných bodů, úmrtí vlastního hrdiny (za týden). Sbíráním bodů za umístění na prvních třech místech v žebříčcích je hráč odměněn trofejí Závodník. Další trofeje souvisí s plněním úloh, stavěním města, nákupy drahokamů apod.

--Roxik 17. 3. 2012, 23:10 (CET)